Kada potražiti pomoć logopeda

Često se ne primeti da postoji kašnjenje u razvoju ili se čeka da dete malo poraste (uglavnom do treće godine) kako bi se obavio kontrolni pregled. Kašnjenje govorno-jezičkog razvoja ne mora uvek ukazivati na postojanje nekog razvojnog poremećaja, jer postoji mogućnost da je u pitanju samo blago odstupanje od onoga što je očekivano za uzrast. Neretko, ipak predstavlja deo  ozbiljnije kliničke slike i zahteva ozbiljan pristup dijagnostici i tretmanu.

Stoga, najbolje je, čim se primeti bilo kakvo odstupanje u odnosu na razvojne norme govora i jezika, reagovati, javiti se logopedu i blagovremeno sprečiti dalje produbljivanje problema.

Opširnije

Rana intervencija

Kada se rodi, beba ima veliki zadatak da savlada mnoge veštine – da nauči da drži glavu, da sedi, da komunicira... Za celokupni razvoj presudan je  kritični period koji traje od rođenja do treće godine.  U tom vremenskom intervalu razvoj je najintenzivniji, a mozak najplastičniji. Zato ne treba čekati i propustiti najvažniji period, već potražiti pomoć i procenu od strane stručnjaka, koji će dete uključiti u program rane intervencije.

Opširnije

Tomatis® metoda

Šta je Tomatis® metoda?

Tomatis® metoda je prirodna neurosenzorna stimulacija mozga. Bazira se na slušanju programa izmenjene muzike u realnom vremenu. Zahvaljujući ovom sistemu, privlači se pažnja mozga i na taj način se razvijaju motoričke, emocionalne i kognitivne veštine.

Tvorac je francuski lekar Alfred Tomatis koji je još 60tih godina tvrdio da fetus može čuti glas svoje majke. Verovao je u plastičnost, tj sposobnost mozga da pronađe nov način kako da savlada poteškoću.

Opširnije