Slika člana tima Tijana Mazalica

Tijana Mazalica

Osnivač logopedskog centra “LogoSpektra”u Beogradu

  • Master logoped
  • Senzorno-integracioni pedagog
  • Marte Meo praktičar
  • Tomatis praktičar

2011. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu stiče zvanje diplomirani defektolog – logoped, a 2016. godine i akademski naziv master logoped.

 

2011.-2012. godine stručno usavršavanje nastavlja kroz pripravnički staž u Domu zdravlja “Mirijevo”, gde sprovodi logopedsku detekciju, dijagnostiku i tretman dece sa verbalnim i neverbalnim smetnjama, kao i savetodavni rad sa mlađom decom, decom predškolskog i školskog uzrasta.

 

Od 2016. godine radi u privatnim logopedskim centrima u Beogradu , gde se usavršava i sprovodi dijagnostiku i tretman iz oblasti govorno – jezičkih poremećaja i pervazivnih razvojnih poremećaja. U svom radu koristi  multidisciplinarni pristup u čijem središtu su bazična polazišta ABA metode kao vodeće u radu sa decom sa različitim oblicima razvojne, posebno pervazivne patologije, kao i saznanja iz oblasti senzorne integracije.

 

2019. postaje sertifikovani Marte Meo praktičar i  u svom radu sa decom koristi principe za prirodno podsticanje komunikacije osoba koje imaju izrazite teškoće u ostvarivanju kvalitetnih interakcija sa drugima.

 

2022. postaje sertifikovani pedagog senzorne integracije kao i Tomatis praktičar.

 

Tokom sprovođenja terapije koristi principe doslednosti i pozitivnog iskustva. Najviše pažnje poklanja ranoj intervenciji i savetodavnom radu sa roditeljima, vodeći se postulatima Marte Meo metode. Kroz prihvatanje individualnosti svakog deteta, poštovanje njegove ličnosti i emotivnih potreba, u svom radu apsolutno prilagođava prostor, vreme i pristup, te na taj način razvija i podiže detetovu verbalnu i neverbalnu komunikaciju na viši nivo.

 

Kontinuirano se usavršava kroz edukacije iz oblasti rada sa decom sa teškoćama u govorno – jezičkom razvoju.

 

Ivina i Filipova mama.