Razvoj govora u drugoj godini

Period posle 12. meseca karakteriše se pojavom prvih reč i razumevanjem njihovih značenja  (kod neke dece prve reči se mogu uočiti već od 10.meseca).

 

Od 12. -18. meseca

- dete aktivno koristi prve reči (mama, tata, baba, pa-pa, brm-brm...)

- razume i izvršava jednostavne naloge: ,,Dođi!” , ,,Sedi!”, ,,Tapši”!

- koristi pokazni gest (pokazuje prstom ono što želi)

- pokazuje predmete i osobe iz okoline na zahtev

- pokazuje imenovane pojmove na slici

- imenuje predmete iz okruženja (lopta, auto, kocka...)

- imitira glasove životinja

 - može da pokaže delove tela na sebi

- sluša jednostavne priče i pesmice

 

Od 18. - 24.meseca

- spaja dve reči u frazu (-Mama daj, Mama voda...)

- razume duže naloge: ,, Daj auto!” ,  ,,Sedi na stolicu!”, a kasnije i dva naloga data u nizu: ,,Idi u sobu i donesi loptu”!

- zahteva rečima ono što želi (,, Daj sok!”,  ,, Idemo kući”!)

- koristi imenice, glagole i prideve

- koristi rečenicu od dve, tri reči

- igra se samo pored druge dece

- igra se “kao bajagi” igara

 

 

Od 24. meseca

- koristi sledeće glasove (a, e, i, o, u, p, b, t, d, k, g, j, v, m, n)

- sa pune dve godine odgovara na pitanja: ,,Kako se zoveš?”,  ,, Kako kaže maca”? i sl.

- odgovara na pitanja sa da ili ne

- priča dok se igra

- pridružuje se drugoj  deci u igri

- ima oko 300 reči u aktivnom rečniku

- recituje kraće pesmice

- pokazuje delove tela na drugoj osobi

- razume neke prostorne odnose

 

Ukoliko primetite da dete ne izvršava  naloge (,,Dođi!”,  ,,Daj loptu!”,  ,, Sedi!”), ne odgovara na pitanja, ne  imenuje predmete i osobe iz okruženja, ako nema kontakt pogledom, ne okreće se ka izvoru zvuka, ne reaguje na pozivanje, ne traži ono što želi verbalno niti gestom, već vas vodi  za ruku, ne obraća pažnju na drugu decu, ne igra se funkcionalno, ponavlja stereotine radnje (leprša rukama, klati se) i deluje isključeno, obavezno se javite logopedu radi sveobuhvatne  procene i eventualnog uključivanja deteta u tretman.