Stručni tim

BlogImage

Milica Dragićević

Direktor i osnivač logopedskog centra “LogoSpektra”u Beogradu
  • Master logoped
  • Senzorno-integracioni pedagog
  • Tomatis praktičar
BlogImage

Tijana Mazalica

Osnivač logopedskog centra “LogoSpektra”u Beogradu
  • Master logoped
  • Senzorno-integracioni pedagog
  • Marte Meo praktičar
  • Tomatis praktičar