O nama

idea

Logopedski centar "LogoSpektra" je osnovan u Beogradu kao rezultat višegodišnjeg iskustva u radu sa decom, ali pre svega kao odgovor na potrebe roditelja da u domenu razvojnih govorno-jezičkih poremećaja i poremećaja iz spektra autizma dobiju najbolji tretman za svoje dete.

Fokusirani smo na ranu detekciju koja čini osnovu kvalitetnog i dobro planiranog tretmana posebno prilagođenog potrebama svake osobe, kako dece, tako i odraslih osoba.

Naš tim čine logopedi, sertifikovani senzorni pedagozi, Marte Meo praktičari, defektolozi različitih profila, reedukatori psihomotorike i psiholozi. U radu koristimo savremeni logopedski pristup, bihejvioralne principe zasnovane na ABA metodi, terapiju senzorne integracije i Marte Meo metodu. Ističemo da je za uspešnost tretmana neophodna primena rane intervencije.

Takođe, u našem centru mesto pronalaze mladi roditelji i svi oni kojima je potreban podsticaj u stimulaciji dece sa urednim govorno-jezičkim razvojem kroz stručan pristup i usmeravanje od strane naših stručnjaka.

team
team

Poštujući individualnost svakog deteta, kao i njegov razvojni potencijal, trudimo se da kroz pažljivu procenu i terapiju kod svakog deteta razvijemo i podignemo njegove sposobnosti na najviši nivo.

Veoma nam je važno da se roditelji posmatraju i tretiraju kao ravnopravni članovi terapijskog procesa, te se uključuju u isti kroz različite vidove informisanja, osvešćivanja svojih postupaka i svakodnevnog rada sa svojom decom.

S obzirom na brzinu savremenog života, različitih izazova sa kojima se čovek suočava, sa našim saradnicima iz oblasti porodične psihoterapije, roditeljima nudimo mogućnost da povrate kormilo u svoje ruke i na taj način vrate sebi i svom detetu sigurnost koja je važan faktor u prevazilaženju razvojnih poteškoća.

Zalažemo se za usku saradnju sa predškolskim ustanovama i školama koje čine bazu detetove šire socijalne sredine, kako bi se naučene veštine i znanja blagovremeno implementirale i generalizovale.