Kada se javiti logopedu?

Ukoliko dete na ranom uzrastu ima neke od sledećih simptoma, neće moći samo da razvije govor uz uobičajenu stimulaciju iz svog okruženja, pa se savetuje roditeljima da potraže pomoć logopeda:

 • ne reaguje na pozivanje
 • ne raeaguje na zvukove iz okoline
 • izbegava kontakt pogledom
 • nema pokazni gest
 • ne guče, ne brblja
 • ne govori
 • ne razume nekoliko osnovnih naloga (-Daj!-Dođi! –Uzmi loptu.)
 • ne organizuje igru
 • nema zajedničku pažnju (npr.ako detetu pokažete muzičku igračku,pustite određenu pesmicu, pa stanete, dete počne da pokazuje prstom ili maše ili vas zove kako biste je pustili ponovo, ovo je primer deteta koje ima zajedničku pažnju)
 • retko uključuje druge u igru
 • ne povezuje reči u rečenicu
 • burno reaguje na zahteve
 • motorno nespretno, kasnije počelo da sedi, stoji hoda…
 • riziko bebe  (bebe sa nižim Apgar skorom)
 • bebe sa hipotonusom i hipertonusom.

Ako dete ima neke od ovih simptoma, savetujemo specifičnu stimulaciju koja  podrazumeva ranu intervenciju i posebno kreiran program individualnog razvoja, koji se uvodi nakon detaljne dijagnostike, i na osnovu koga će se dete uključivati u individualne tretmane. Specifična stimulacija koja se sprovodi na tretmanima podrazumeva stimulaciju govorno-jezičkog, senzomotornog, kognitivnog i socio-emocionalnog razvoja  deteta, u cilju  dostizanja normi koje se očekuju za njegov hronološki uzrast.

Kada je u pitanju dete STARIJEG UZRASTA, uglavnom se radi o detetu kod koga na ranijem uzrastu nije prepoznat problem. Uglavnom se dešava jer roditelji nisu upoznati sa razvojnim normama, tako da se određena odstupanja u govorno – jezičkom razvoju ne prepoznaju na vreme.

Ukoliko kod svog deteta ,na starijem uzrastu, prepoznate neke od sledećih simptoma, neophodno je potražiti pomoć logopeda:

 • ako kažete detetu neku reč, a ono ne može da kaže od kojih glasova se ta reč sastoji (npr.reč SIR ,prvi  glas je S pa I  pa R)
 • ako izgovorite neke glasove isprekidano, npr. M,E,D,A i pitate dete da vam kaže koja je to reč, a ono to ne može
 • ako dete ponavlja glasove, slogove ili reči, ako nekada  ima grčeve dok pokušava nešto  da kaže
 • ukoliko ima poteškoće u učenju čitanja i pisanja
 • nepravilno izgovara 10 glasova
 • nema gramatične rečenice
 • ima siromašan rečnik
 • teško pamti pesmice i priče.

 

Nervne ćelije se na ranom uzrastu stvaraju i razvijaju munjevitom brzinom, stoga se rani uzrast smatra najoptimalnijim za učenje. Međutim, ukoliko se problem ne primeti na vreme i produbi se, dobrom dijagnostikom, kontinuiranim radom u okviru individualnog logopedskog tretmana , narušene sposobnosti se mogu podići na viši nivo.