Disgrafija

Disgrafija je poremećaj u učenju pisanja koji perzistira kod deteta koje ima tipičnu inteligenciju, dobar vid i sluh, odgovarajuću edukaciju i socijalne uslove u kojima  živi.

 

Karakteristike:

- rukopis je u celini neuredan i loše postavljen u prostoru, umrljan sa čestim prepravljanjima

- prisutno ogledalsko pisanje, sa desna na levo

- redovi su ulomljeni, silaze koso

- prostor između reči je neujednačen, preširok ili su reči stisnute jedna uz drugu

- pritisak  olovkom na papir je ili prejak ili preslab

- postoje teškoće zapamćivanja slova

- obik slova nije adekvatan

- slova mogu biti prevelika ili premala

- teškoće kao što su zamenjivanje, umetanje, izostavljanje slova, slogova i / ili reči narušavaju razumljivost rukopisa

- u velikom broju slučajeva rukopis se uopšte ne može  pročitati

- prisutno je i zamenjivanje sličnih brojeva

- teškoće prepisivanja, pisanja diktata i pisanja sastava usporavaju dete u učenju

 

Posledice disgrafije

Pored teškoća u pisanju i čitanju, a samim tim i učenju, pojava socio-emocionalnih problema  izazvana lošim postignućem u školi, onemogućava dete da se razvija kao ličnost na svim poljima.

Bez adekvatne podrške stručnjaka dete neće moći samo da nauči da piše. Potrebno je uključiti dete u tretman što ranije kako bi savladao tehniku pisanja i kako bi se sprečile teškoće u učenju školskog gradiva.