Diskalkulija

Diskalkulija predstavlja usporeno i otežano usvajanje matematičkih znanja, što dovodi do toga da su sposobnosti računanja znatno ispod očekivanog za uzrast iako su inteligencija, vid i sluh očuvani, dok je socijalna sredina u kojoj dete raste stimulativna.

 

Karakteristike:

- nemogućnost razumevanja matematičkih izraza i simbola

- nemogućnost prepoznavanja brojeva

- deficit radne memorije

- teškoće izvršavanja standardnih računskih manipulacija

- loša prostorna organizovanost prilikom računanja

- teškoće u razumevanju prednosti brojeva koji su značajni za određeni matematički zadatak

- nemogućnost da se nauči tablica množenja

- teškoće u prepoznavanju šta je levo, a šta desno

- teškoće imenovanja prstiju

- zamenjivanje mesta brojevima (broj 31 pišu kao 13 i ne primećuju grešku sami)

- klasifikacija se razvija usporenije kao i inkluzija klasa (6 desetica u jednom broju 60)

Dete sa diskalkulijom nekada izgleda kao da ne razume šta mu se govori, iako najčešće sasvim dobro razume naloge. Kasnije počinje da se služi brojem, teško razume odnos deo-celina i građenje novih celina. Imaju teškoće sa učenjem i povraćajem osnovnih aritmetičkih činjenica iz radne memorije.

Jezički deficiti mogu biti u osnovi diskalkulije.

Ukoliko primetite ove teškoće kod svog deteta javite se logopedu kako bi se uradila kvalitetna procena  i po potrebi započeo odgovarajući tretman. Ishod tretmana zavisi od toga kada je dete uključeno u sam proces tretmana (poželjno je što ranije), koliko je dete motivisano i individualnih potencijala.