Dislalija - nepravilan izgovor glasova

Dislalija  je poremećaj u izgovoru glasova koji se karakteriše kao:

- omisija – nedostatak glasa, glas se uopšte ne izgovara

- supstitucija - nerazvijeni  glas se zamenjuje nekim drugim postojećim glasom

- distorzija - glas se izgovara nepravilno

 

Uzroci dislalija

Ako neko u porodici šuška, vrska, zamenjuje glasove ili govori “kroz nos” dete će usvojiti isti takav  govorni model.

Nepravilnosti i anomalije vilica i zuba, rascepi, srastao podjezični frenulum, visoko tvrdo nepce, uvek izazivaju dislalije, kao i oboljenja kortikalnih regija značajnih za percepciju i produkciju govora.

Psihološki faktori mogu uticati na produžavanje faze tepanja kada dete iz nekog razloga ne želi da govori kao vršnjaci već počinje ponovo da tepa (npr.kada se rodi drugo dete).

Genetski faktori govore u prilog nasleđivanju konstitucije govornog mehanizma. Ukoliko dete ima isti  govorni aparat kao roditelj,  uticaj pogrešnog izgovora biće  mnogo veći.

 

Oblici dislalija:

Sigmatizam (šuškanje) - postoje različite vrste sigmatizama- interdentalni, adentalni, palatalni, nazalni i lateralni. Pomenućemo najučestalije, a to su interdentalni i lateralni.

Interdentalni sigmatizam je poremećaj izgovora glasova S, Z, C, Š, Ž, Č, Ć, Đ, DŽ,  pri čemu je jezik postavljen između prednjih gornjih i donjih zuba, te je pravilan protok vazdušne struje narušen.

Lateralni sigmatizam, obuhvata istu grupu glasova kao i interdentalni sigmatizam, podrazumeva unilateralni ili bilateralni protok vazdušne struje koji bi trebalo da se realizuje sredinom jezika.

Rotacizam- postoje različiti vidovi poremećaja u izgovoru glasa R od kojih su najčešći dorzalni ili leđni rotacizam (francusko r) i grleni rotacizam (nemačko r).

Lambdacizam je naziv  za poremećaj izgovora glasova L i LJ .

Gamacizam je poremećaj izgovora glasa G.

Kapacizam je poremećaj izgovora glasa K.

Hiticizam je poremećaj u izgovoru glasa H.

Tetacizam je poremećaj izgovora glasa T.

Deltacizam je poremećaj izgovora glasa D.

Tetizam je artikulacioni poremećaj kod koga se glasovi S,C,Š,Č,Ć i K zamenjuju sa T, a glasovi Z, Ž, DŽ, Đ i G glasom D.

 

Uspešnost i trajanje tretmana

Uspešnost i trajanje tretmana zavise od nekoliko faktora: uzrasta deteta, vrste dislalije, govornog aparata deteta, individualnih potencijala i pažnje, učestalosti vežbanja i načina na koji  se  te vežbe izvode.

Dislalije se ne mogu  „prerasti“. Nepravilan izgovor neće nestati tokom godina ako se ne koriguje adekvatnim vežbama.

 Ukoliko se na vreme počne, proces korekcije može trajati kratko!

Pored loše dikcije nepravilan izgovor glasova se može odraziti na čitanje i pisanje (npr,kada dete zamenjuje glas R glasom L može se desiti da reč leptir pročita kao leptil i da je isto tako napiše).

 

Iako se akcenat stavlja na rani logopedski tretman, neophodno je napomenuti da godine nisu prepreka, kada je u pitanju korekcija nepravilnog izgovora glasova. U tom slučaju, potrebno je veće strpljenje i uloženi trud, ali uz svakodnevnu vežbu rezultati ne izostaju.

Zato nemojte čekati da dete nauči samo nešto što ne može već se što pre javite logopedu radi procene i organizovanja tretmana.