Poremećaji glasa

Šta je glas?

Pod glasom se podrazumevaju najrazličitiji zvuci proizvedeni u čovekovom glasovnom organu. On je sredstvo komunikacije među ljudima i kao takav predstavlja najvažniju kariku u lancu socijalnih interakcija. Zato je veoma važno da negujemo glas i vodimo računa o tome kako ga koristimo.

 

Šta uzrokuje poremećaje glasa?

Uzroke poremećaja glasa možemo podeliti u 4 velike grupe:

1. Organski uzroci poremećaja glasa (urođene anomalije, zapaljenja, alergije, poremećaji nervnog sistema, povrede)

2. Endokrini poremećaji (oboljenja hipofize i tireoidne žlezde)

3. Socijalno-profesionalni uzroci

-buka, alergeni, fizička i hemijska oštećenja i trauma

4. Funkcionalni poremećaji glasa

a) Fononeuroze (psihogena afonija,psihogena disfonija, spastična disfonija-glavni uzrok je psihička napetost, kod spastične disfonije udružen i sa organskim činiocima).

b) Fonoponoze

-hiperkinetička disfonija, najčešća forma poremećaja glasa, nastaje usled neadekvatne upotrebe glasa, govora u buci, zapaljenja, često se javlja kod vokalnih profesionalaca

-hipokinetička disfonija, karakteriše je hipotonija fonacijskih mišića kao i opšta slabost organizma, glas je promukao i slab, znatno je ređa u odnosu na prethodnu formu disfonije

 

Govor mora biti fluentan, a glas ne sme biti promukao. Promuklost je izuzetno čest simptom poremećaja glasa , neretko uzrokovan neadekvatnom upotrebom glasa – naprezanjem. Naprezanje tokom govorenja nije normalna pojava. Često se primećuje napetost na vratu osobe koja govori na takav način, kao i govorni tok koji je narušen čestim pauzama usled neadekvatne tehnike disanja (osoba izgleda kao da se umorila tokom govorenja, pa zato često prekida govorni tok kako bi uzela vazduh ). Poremećaji nastali usled neadekvatne upotrebe glasa su najučestaliji.

 Poremećaji glasa kod dece najčešće su izazvani upravo naprezanjem, vikanjem i neadekvatnom tehnikom disanja.

Socio-emocionalni problemi  izazvani poremećajima glasa

Poremećaji glasa kod dece (stalna promuklost, zadihanost, prekidanje govornog toka čestim i neekonomičnim udisanjemi  često vikanje) mogu izazvati nesigurnost, manjak samopouzdanja, povlačenje u sebe, loš uspeh u školi (kada dete odgovara usmeno može se desiti da usled promuklosti ili nekog drugog simptoma ne može adekvatno da se izrazi , te dobija loše ocene što može biti izvor frustracija) i na kraju zdravstvene probleme-izrasline na glasnicama.

 

Poremećaji glasa se veoma uspešno prevazilaze na logopedskim tretmanima korišćenjem specifičnih tehnika za rehabilitaciju glasa. Zato, ako primetite neke od navedenih simptoma kod svog deteta, javite se na vreme, oni neće nestati sami od sebe.

 

U logopedsko-fonopedskoj rehabilitaciji koristimo sledeće vežbe :

- vežbe disanja

- vežbe fonacije

- vežbe za kontrolu visine glasa

- vežbe za kontrolu jačine glasa

- impostacija glasa

- vežbe meke atake

- vežbe za izdržavanje glasa