Razvoj govora u prvoj godini

1. mesec

- Kakav je bio prvi krik?

- Da li dete dobro sisa?

- Da li dobro spava?

- Da li reaguje na ljudski glas?

- Da li preterano plače?

- Odnos majka - dete (ponašanje-reakcije)

Tokom prvog meseca dete komunicira sa okolinom putem plača, i to onda kada je gladno, kada ga nešto boli ili kada mu je neudobno. Proizvodi glasove prijatnosti i neprijatnosti.

 

2. mesec

Na kraju drugog meseca beba počinje sa  gukanjem, otkriva glasove K, G i H i kombinuje ih sa vokalima A,O,U, kasnije I i E, pa tako izražava svoje zadovoljstvo. Ako se roditelji uključe i odgovore na bebino gukanje ono traje duže!

 

3. mesec

- javlja se socijalni osmeh, koji nije posledca refleksnih radnji

- glasno sisa i na taj način pokazuje zadovoljstvo

- počinje da posmatra okolinu i pogledom prati pokrete majke

- javlja se gukanje i više se obraća pažnja na ljudski govor

-  reaguje na jake zvukove, imitira zvukove koje proizvode odrasli kada ih čuje, reaguje na zvučne igračke i muziku

- pokreće oči u pravcu izvora zvuka

- prati zvučne igračke koje se vrte iznad nje

 

4. mesec

- okreće glavu ka izvoru zvuka

- traži ljudski glas

- glasnije se oglašava smehom kada joj je ugodno tokom igre

 

5. i 6.mesec

- javlja se  brbljanje

- udvaja glasove i slogove (ma-ma, ba-ba, ta-ta)

- oponša zvukove iz okruženja

 

 Do 8. meseca

- udvaja dva različita sloga (ma-ba, ta-ba, ba-pa)

- razume neke gestove i reči

- reaguje na pozivanje svog imena

 

Do 12.meseca

U ovom periodu kombinacije glasova koje dete produkuje sve  više podsećaju na prave reči. Dete može da pokaže neke delove tela na zahtev. Razume značenje nekih reči (-Ne! –Evo!-Daj!-Pa-pa!). Zna da produkuje neke onomatopeje (av-av, mjau..). Može da izgovori  reči u kojima se ponavlja isti slog (mama, tata, baba), a kasnije i one  koje se sastoje od različitih slogova (deda).

 

Tek kada dete izgovori reč koju je povezalo sa značenjem (Vidi mamu i kaže-Mama!) možemo govoriti o pojavi prve reči. To se dešava na uzrastu do 12 meseci. Moramo naglasiti da postoje individualne razlike u progovaranju, pa se može desiti da neka deca progovore nešto kasnije ili ranije, ali  kašnjenje ne bi trebalo da  bude  duže od par meseci.