Razvoj govora od 4. do 5. godine

Govor je potpuno razumljiv !

Dete na ovom uzrastu pokazuje veliko interesovanje za svet oko sebe, traži objašnjenje za nepoznate pojmove postavljajući pitanja „Kako? Zašto? Kada?“ Intenzivno razvija svest o sebi i svetu koji ga okružuje služeći se savojim čulima i govorom i jezikom. Takođe, u ovom periodu dete:

- češće koristi složene, uglavnom gramatički korektne rečenice

-  prepričava događaje iz vrtića i parka

- prepričava događaje iz bliske prošlosti pravilnim redosledom

- pravilno upotrebljava prošlo vreme (bio, video ,bila, videla...)

- detaljno opisuje sliku

- rečnik sadrži  od 2000- 2500 reči.

 

Pravilno fonira i izgovara sledeće glasove: A, E, I, O, U, P, B, T, D, K, G, H, J, V, F, M, N, NJ, L, S, Z, C, Ć, Š, Ž

Tolerišu se blaža odstupanja za glasove Š i Ž.

Na uzrastu od 4,5 godine očekuje se da će dete pravilno izgovarati glasove Š, Ž,Č, DŽ, dok se izgovor glasova LJ i R, ako postoje blaga odstupanja,  toleriše.                                                                            

  U ovom periodu dete može da:                                                                                

- broji do 10, ima pojam broja do 5

- zna da nacrta kvadrat i trougao, pokušava da nacrta ljudsku figuru (punoglavac)

 

Ako dete koristi kratke rečenice koje nisu gramatične, nedovoljno razumljivo prepričava događaje, nepravilno izgovara glasove, govori nerazumljivo za širu socijalnu sredinu, često ponavlja glasove, slogove i reči dok pokušava da nešto kaže, neophodno je da potražite savet logopeda.