Razvoj govora od 5. do 6. godine

U ovom periodu razvoja dete:

  • ima  potpuno gramatičan govor
  • koristi složene i duge rečenice prilikom prepričavanja i opisivanja događaja
  • ima razvijenu veštinu definisanja pojmova
  • u potpunosti je savladalo semantičke kategorije
  • pravilno izgovara sve glasove do 5,5 godina
  • razume i koristi 5-6 predloga
  • crta pravougaonik i romb
  • zna da napiše svoje ime i neka slova.

 

Razvoj glasovne analize i sinteze mora da počne do 5.godine! To je baza budućeg čitanja i pisanja! Očekuje se da će dete moće da kaže na koji  glas počinje određena reč.  Kako bude tekla peta godina, dete će moći moći da kaže od kojih glasova su sastavljene kraće reči, npr. ako mu kažete reč SOK, dete će moći da kaže da je prvi glas S pa O pa K, a ako mu izgovorite A , V  i pitate dete koja je to reč ono bi trebalo da kaže -AV!

Ukoliko primetite da  govor deteta odstupa u ovoj  ili u nekoj prethodnoj fazi, neophodno je obratiti se logopedu kako bi se procenio govorno – jezički status. Na ovom uzrastu neophodno je korigovati glasove koji se nepravilno izgovaraju, kako ne bi došlo do zamene kasnije u toku pisanja. Takođe, na ovom uzrastu potrebno je nadomestiti veštine koje će biti osnova za veštine pisanja, čitanja i računanja.