Razvoj govora od 6. do 7. godine

Na ovom uzrastu dete je sasvim zrelo za konverzaciju sa odraslima. Sa navršenih 6 godina dete:

 • razume i izvršava više naloga datih u nizu
 • govori gramatički pravilne i složene rečenice
 • može da ispriča priču sa mnoštvom detalja
 • izgovor svih glasova mora biti korektan
 • ima sposobnost da rimuje reči ( kosa – rosa)
 • glasovna akustička analiza i sinteza (predčitačke i predpisačke sposobnosti) je savladana i za duže reči
 • crta ljudsku figuru sa svim elementima
 • pravilno drži olovku
 • prepoznaje i piše sva slova azbuke
 • može da napiše kraće reči
 • dobro je prostorno i vremenski orijentisano
 • Ima dobro  fokusiranu pažnju.

 

Ukoliko primetite da  govor deteta odstupa u ovoj  ili u nekoj prethodnoj fazi, neophodno je obratiti se logopedu kako bi se procenio govorno – jezički status. Na ovom uzrastu neophodno je korigovati glasove koji se nepravilno izgovaraju, kako ne bi došlo do zamene kasnije u toku pisanja.

Ovo je period u kome se odvija priprema deteta za školu. Ukoliko je Vašem detetu neophodna podrška, logoped Vam može pomoći u savladavanju osnova za veštine pisanja, čitanja i računanja.