Razvoj govora od 7. do 8. godine

Na ovom uzrastu dete je u velikoj meri samostalno. Sa navršenih sedam godina dete:

  • u potpunosti samostano prepričava priče
  • može da ispriča priču na zadatu temu
  • govori gramatički pravilne i složene rečenice
  • uspešno obavlja računske operacije sabiranja i oduzimanja do 20
  • ovladava veštinama čitanja i pisanja
  • crtež mu sadrži mnoštvo detalja
  • pravilno drži olovku
  • dobro je prostorno i vremenski orijentisano
  • ima dobro fokusiranu pažnju.

 

Ukoliko primetite da Vaše školsko dete teško prati nastavni program, ima poteškoća sa usvajanjem novih znanja i veština, nepravilno drži olovku, te mu grafomotoričke aktivnosti predstavljaju poteškoću, ukoliko govor odstupa, neophodno je obratiti se logopedu radi procene i eventualnog tretmana. Kroz kontinuiran rad, logoped može pružiti podršku  Vašem detetu u savladavanju školskog gradiva. Kroz ovakav način rada, usvajaju se i proširuju neophodna znanja i značajno se smanjuje frustracija deteta na izazove sa kojima se susreće u toku školovanja.