Reedukacija psihomotorike

Reedukacija psihomotorike je način prevežbavanja iskustava deteta. Primenjuje se usled:

  - disharmoničnog razvoja struktura psihomotornog sprega ili njegovovih funkcija

  - dekompenzacije funkcija unutar psihomotornog sprega čime se menja doživljaj vlastitog postojanja u svetu u socijalnoj grupi koja ga okružuje.

Reedukacija psihomotorike se služi pokretom kako bi sa njim obnovio senzomotorno i psihomotorno iskustvo koje dete ne razume dovoljno.

 

 

Pokret je osnovni vid psihomotorne aktivnosti. Svaki pokret mora da ima:

 - motiv  koji  pobuđuje osobu da izvrši taj pokret

- cilj koji treba da bude prilagođen motivu

- način na koji se izvodi mora biti usklađen sa njegovim ciljem.

Tokom izvođenja vežbi reedukacije psihomotorike važno je imenovati svaki pokret i osećanje koje se proživljava na času kako bi aktivnost psihomotorike postala svesna. Dete ponovo doživljava iskustva koja ranije nisu bila dovoljno definisana.

Tako se reedukativnim postupcima podstiču aktivnosti svesti, govora, saznajnih funkcija, praksije, gnozije i percepcije.

Nakon detaljne procene, uzimanja anamnestičkih podataka, opservacije i detaljnih testova organizuje se tretman reedukacije psihomotorike. Vežbe psihomotorike mogu biti opšte i specifične:

Vežbe opšte reedukacije psihomotorike:

1. Vežbe za doživljaj telesne celovitosti

2. Vežbe za doživljaj gestualnog prostora

3. Vežbe za  doživljaj objektivnog prostora

4. Vežbe za uspostavljanje koordinacije pokreta

5. Vežbe za uočavanje prisustva drugog

6. Vežbe za kontrolu impulsivnosti

7. Vežbe za ujednačavanje tonusa i osamostaljivanje pokreta

8. Vežbe za procenu trajanja i orijentaciju u vremenu

9. Vežbe za otkrivanje, stabilizovanje i usmeravanje lateralizovanosti tela i prostora

10. Vežbe doživljaja ritma i ovladavanja njime

 

Vežbe specifične reedukacije psihomotorike:

1. Spescifične vežbe za disgrafiju

2. Specifične vežbe za disleksiju

3. Specifične vežbe za dispraksiju

4. Specifične vežbe za diskalkuliju i disgnoziju

5. Specifične vežbe za dizartriju

6. Specifične vežbe za smirivanje tikova

7. Specifične vežbe z a hiperkinetičko ponašanje

8. Specifične vežbe za opštu razvojnu disharmoniju

9. Specifične vežbe  kod dece iz autističnog spektra

10. Specifične vežbe kod deca sa ADHD/ADD

Vežbe sprovodi reedukator psihomotorike. Nakon detaljne procene pravi se individualni plan i program na osnovu miljokaza detetovog razvoja.