Tretman senzorne integracije

Tretman senzorne integracije se preporučuje kod dece sa  senzornim  smetnjama. Senzorne smetnje  se mogu javiti kod dece tipičnog razvoja ali i kod dece sa govorno-jezičkim poremećajima, autizmom, ADHD/ADD-om, oštećenjem sluha, motoričkim i drugim razvojnim poremećajima.

Diferencijalna dijagnostika ovih poremećaja podrazumeva i procenu senzornog funkcionisanja i izradu senzornog profila.

Izrada senzornog profila počinje u senzornoj sobi. Nakon toga, roditelji mogu popuniti upitnike koje sadrže pitanja u vezi sa senzornim funkcionisanjem nihovog deteta. Nakon toga, prave se individualizovani kratkoročni i dugoročni ciljevi tretmana.

Tretman senzorne integracije se odvija u senzornoj sobi. Ako dete ne može da  dobije adekvatnu vestibularnu, taktilnu i proprioceptivnu stimulaciju kroz uobičajenu igru, onda će tu vrstu stimulacije moći da dobije u senzornoj sobi. Senzorna soba je koncipirana tako da sadrži ljuljaške, bazen sa lopticama, skejtbord, ripstol, trambolinu, tobogan, kinetički pesak, materijale različite teksture, oblika, veličine  i mnoštvo drugih elemenata koji omogućavaju da dete osmisli i organizuje svoju igru kako bi ona postala funkcionalna.

Dobro edukovani  senzorni tereapeuti će znati kako da motvišu dete, čak i ono koje se plaši!

U prijatnoj atmosferi  detetu je omogućeno da istraži prostor onako kako želi. Nema teranja da se uradi bilo šta, dete se neće siliti ni na kakvu akciju, pogotovo ne na onu koja izaziva osećaj straha ili gađenja, vrtoglavice ili muke.

Dete će u senzornoj sobi naučiti da organizuje svoj mozak kako bi bolje funkcionisao. Naučiće da isplanira i izvede aktivnost, naučiće da koristi različite objekte u različite svrhe i naučiće da organizuje igru i zadrži se u njoj dovoljno dugo. Tako će postati spremniji za učenje čitanja, pisanja i školskog gradiva.

 

Tretman  senzorne integracije može izgledati kao da  dete ne uči ništa već se samo igra. Zapravo dete uči  ono što je najvažnije-uči kako da uči!