ŠTA JE SENZORNA SOBA?

Senzorna soba predstavlja posebno opremeljen prostor u kome se deci sa senzornim smetnjama pruža dodatna senzorna stimulacija ili se senzorni stimulusi redukuju.

Omogućava deci, koja imaju teškoće senzorne integracije, da slobodno istražuju prostor, stiču iskustva i uče. S obzirom da zbog svojih teškoća ne mogu slobodno istraživati okolinu i sticati iskustva koja su važna za razvoj, kroz rad u senzornoj sobi, pruža im se mogućnost da ta iskustva dožive u posebno za njih odabranom okruženju.

Terapeut kontroliše situaciju i u skladu sa detetovim potrebama pojačava ili smanjuje senzornu stimulaciju. Može da koristi opremu i elemante na različite načine kako bi kreirao aktivnosti koje će detetu biti zabavne a koje će mu istovremeno pomoći da istražuje, organizuje igru i razvija se.

 

Nakon procene i dobro osmišljenog plana intervencije, terapeut će odabrati elemente i isplanirati aktivnosti tako da odgovaraju individualnim potrebama svakog deteta.

 

rad u senzornoj sobi       

       

Šta senzorna soba mora da sadrži?

Elementi koje svaka senzorna soba mora da sadrži su: bazen sa lopticama koji obezbeđuje mnoštvo taktilnih i proprioceptivnih podražaja, ljuljaška koja obezbeđuje vestibularne podražaje, tu su i trambolina, balanseri, tobogan, klackalica, greda, elementi za auditivnu i vizuelnu stimulaciju, lopte različitih veličina, ripstol, taktilne loptice, pesak za igru, senzorne korpe za istraživanje različitih tekstura, obruči, čunjevi, kegle...

 

Kome je namenjena senzorna soba?

Tretman senzorne integracije je naročito koristan za decu sa razvojnom disfazijom, autizmom, disleksijom, disgrafijom, motornim oštećenjima, ADHD/ADD-om, oštećenjima sluha i vida…

 

Šta je cilj rada u senzornoj sobi?

Na početku rada procenjujemo dete i postavljamo specifične kratkoročne i dugoročne ciljeve koji su merljivi. Nakon retesta stiče se uvid u ono što je postignuto i u skladu sa potrebama kreiraju se novi ciljevi

Ciljevi rada u senzornoj sobi su usmereni na menjanje ponašanja deteta u njegovom svakodnevnom okruženju. Planirana aktivnost se primenjuje indirektno, bez naređivanja, kako bi se dete podstaklo da samostalno dobija i razvija ideje i da nauči da organizuje svoje aktivnosti kako bi bile svrsishodne.

Benefiti tretmana u senzornoj sobi sobi su višestuki. Dete kroz opuštenu intervenciju terapeuta i igru, uči ono najvažnije – uči kako da uči!

 

Čini nam se da je lako organizovati aktivnosti  za decu kada je lepo vreme. Međutim, šta raditi kada je vreme loše, a dete ne može da izađe napolje?